Profesjonalna sprzedaż mieszkania – wskazówki

mieszkania na sprzedaż

mieszkania na sprzedażPoruszanie się na rynku nieruchomości nie jest łatwe i to niezależnie od tego, czy jesteśmy sprzedawcami czy kupcami. Na ceny mieszkań wpływa wiele czynników, zaczynając od tych, na które mamy wpływ, jak stan techniczny lokalu, aż po czynniki zupełnie od nas niezależne, takie jak demografia, rozwój danej dzielnicy czy miasta oraz ilość podobnych mieszkań na rynku. Jeśli nie potrafimy dobrze ocenić tych wszystkich zmiennych, możemy sporo stracić. Nie wspominając już o klientach, którzy mogą wykorzystać kruczki prawne i doprowadzić do zmniejszenia wartości kupowanego mieszkania. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? O tym w poniższym artykule.

O czym pamiętać podczas podpisywania umowy?

Niektórym osobom wydaje się, że samo sporządzenie umowy na piśmie wystarczy,
aby odpowiednio się zabezpieczyć. Nie jest to prawda. Aby jakakolwiek umowa
przedwstępna miała moc prawną, należy ją sporządzić w formie aktu notarialnego. W tym
miejscu warto odnotować, że jeśli sprzedajemy mieszkanie i jesteśmy w formalnym
związku małżeńskim, również nasz współmałżonek powinien umowę podpisać lub wydać
pisemną zgodę na podpis tylko jednego małżonka (zgoda wydawana przez notariusza).
Podobnie zrobić musi również kupujący mieszkanie, jeśli pozostaje w formalnym związku.
Jeśli o tym zapomnimy to czas dopełnienia transakcji może się wydłużyć, a to nie jest
korzystne dla żadnej ze stron.

Sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym zdejmuje z nas obowiązek podpisywania
umowy przedwstępnej, ale pomimo tego powinniśmy taką sporządzić. W tego typu
umowie zawarte są podstawowe informacje sprzedażowe, warunki oraz termin podpisania
właściwej umowy. Jest to dla nas dodatkowe zabezpieczenie i nie powinniśmy z niego
rezygnować.

Natomiast, gdy przystępujemy do podpisania umowy końcowej, to najważniejsze
jest, aby znalazło się tam postanowienie o tym, że kupujący poddaje się egzekucji zapłaty
ceny sprzedażowej lokalu wprost z tego dokumentu. Jest to bardzo ważny warunek, który
w przypadku próby oszustwa czy nieopłacenia zakupionego mieszkania, pozwoli na
szybszą drogę w postępowaniu sądowym.

Zaliczka a zadatek

Uiszczenie przez kupującego zadatku bądź zaliczki zapewnia większe
bezpieczeństwo transakcji. Warto jednak pamiętać, że jest spora różnica pomiędzy
zaliczką a zadatkiem. Zaliczka to zapłata części ceny sprzedaży mieszkania Warszewo i podlega ona
zwrotowi w przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku i umowa przedwstępna
zostanie rozwiązania. Natomiast zadatek stanowi gwarancję dopełnienia umowy. Dlatego
też, jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku z winy kupującego, zadatek nie zostanie mu
zwrócony. Jednak gdy umowa zostanie złamana z winy sprzedającego, będzie on musiał
zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

Jeśli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, możemy poprosić o
przekazanie pieniędzy w gotówce. Być może wydaje się to rozwiązaniem niewygodnym,
ale pozwala nam na dopełnienie wszystkich formalności za jednym zamachem i nie
musimy czekać na przelew bankowy, który może się okazać niepełny. Gdy przelew jest
niepełny, powstaje nieprzyjemny problem, który może opóźnić kolejne etapy zawarcia
umowy lub doprowadzić do jej zerwania. Kwestie związaną z formą wpłaty zaliczki czy
zadatku możemy zaznaczyć w warunkach umowy przedwstępnej. Dzięki temu nie pojawią
się niedomówienia pomiędzy stronami transakcji.

Kredyt na zakup mieszkania

Raczej rzadko się zdarza, aby kupujący miał możliwość zapłacić za mieszkanie z
własnych środków, więc najczęstszym sposobem zapłaty jest kredyt. W takim przypadku
nie mamy wielkich możliwości wpłynięcia na kształt wypłaty. Dlatego jak najwięcej
informacji powinno się znaleźć w umowie przedwstępnej. To właśnie na jej podstawie bank
wydaje decyzje o przyznaniu kredytu kupującemu. To jest nasze jedyne zabezpieczenie.
Kredyty są niebezpieczne i często obłożone dodatkowymi warunkami, na które
sprzedający nie ma wpływu. Jeśli kredytobiorca, aby otrzymać kredyt musi spełnić
określone warunki dodatkowe (np. wykupienie innych usług bankowych) i ostatecznie ich
nie dopełni, albo nie dopełni w określonym w umowie czasie, może się okazać, że bank
wstrzyma wypłatę środków, a to może przekreślić całą transakcję. Powinniśmy o tym
pamiętać.

Natomiast jeśli trafimy na kupującego, który ma możliwość zapłaty za mieszkanie z
własnych środków, najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie transakcji – przelewu
bankowego – w obecności notariusza podczas podpisywania akty notarialnego. Możemy
się również zastanowić nad skorzystaniem z rachunku powierniczego albo czeku
potwierdzonego.

Rachunek powierniczy polega na tym, że kupujący wpłaca określone sumy na konto
w banku, a po podpisaniu aktu notarialnego, bank wypłaca je sprzedającemu mieszkanie
(podobnie działa depozyt notarialny). Natomiast czek potwierdzony to oświadczenie
banku, według którego bank zobowiązuje się do zabezpieczenia na rachunku kupującego
określonej kwoty. Oznacza to, że kupujący nie może wypłacić środków, a sprzedający
może spokojnie zrealizować czek.