SOA czyli Słowa Oczywiście A(normalne) Praca Pracownicy ze Wschodu – zatrudnienie poprzez agencje

Pracownicy ze Wschodu – zatrudnienie poprzez agencje

pracownicy ze wschodu

Ostania aktualizacja postu : 27 lipca 2021

pracownicy ze wschoduPolscy przedsiębiorcy nieustannie potrzebują nowych rąk do pracy. Wielu Polaków wyjechało za granice, a demografia również nie sprzyja wzrostowi liczby pracowników na rynku. Zwłaszcza tyczy się to pracowników niższego szczebla, którzy specjalizują się w pracy na produkcji, w logistyce i różnego typu pracach pomocniczych. Zmusza to pracodawców do szukania siły roboczej za granicami kraju. A to nie jest łatwe zadanie. Obecnie coraz popularniejsze staje się przyjmowanie do pracy osób ze Wschodu. W statystykach ukazujących przybywających do Polski cudzoziemców, można wyróżnić przede wszystkim Ukraińców, którzy ze względu na trudną sytuacje w kraju przyjeżdżają do Polski. To oni stanowią nową siłę roboczą.
Fakt, że pracownicy z Europy Wschodniej coraz częściej przyjeżdżają do Polski sprawił, że ustawodawstwo polskie w zakresie legalnego zatrudniania obcokrajowców została uproszczone, co jest bardzo dobrą informacją dla wszystkich przedsiębiorców.
Dodatkowo warto odnotować również to, że na rynku pojawiło się dużo agencji pracy, które pomagają w poszukiwaniu pracowników za granicy oraz zapewniają pomoc w wypełnieniu wszelkich dokumentów związanych z zalegalizowanie pracy i pobytu obcokrajowców na terenie Polski. Warto dowiedzieć się więcej o takiej możliwości.

Jak działa agencja zatrudniające obcokrajowców?

Agencje zatrudniające cudzoziemców działają na dwa sposoby: albo gromadzą
dane pracowników, którzy zgłaszają się do nich i określają, jakiej pracy chcieliby się
podjąć, albo szukają pracowników na własną rękę, kierując się wytycznymi firmy, która
potrzebuje pracowników spełniających określone kryteria. Jest to wygodne rozwiązanie dla
małych firm, które nie posiadają rozbudowanego działu rekrutacji, a potrzebują
wyspecjalizowanych pracowników i szybkim czasie. W przypadku dużych firm korzystanie
z usług agencji może ułatwić szybką rekrutację dużej liczby pracowników, np. w sezonie
wzmożonej pracy lub w czasie urlopów pracowniczych.
Agencje zatrudniające obcokrajowców https://apsprofitpolska.pl/ z reguły mają w swoich szeregach osoby
znające języki obce i rynek pracy danego kraju, co przyśpiesza i ułatwia rekrutacje.
Dodatkowo agencje mogą zapewnić przewóz i zakwaterowanie pracowników, co zdejmuje
z pracodawcy te obowiązki.
Warto wspomnieć również o tym, że agencję często zajmują się również wszelkimi
formalnościami, jak zapewnienie pozwolenia na pracę czy karty pobytu. Pracodawca nie
musi się martwić o to, że jakieś dokumenty nie zostaną złożone na czas lub znajdą się w
nich błędy. Jednak oczywiście tego typu usługi nie należą do tanich.
Na samym końcu należy jeszcze zaznaczyć, że niektóre agencje oferują pomoc i
doradztwo w zakresie składania odpowiednich dokumentów dla pracodawców, którzy już
znaleźli odpowiedniego pracownika, ale mają problem lub nie mają czasu na dopełnienie
wszystkich formalności.

Formy zatrudnienia

W przypadku zatrudniania obcokrajowców istnieje kilka możliwości zatrudnienia
oraz pracodawca ma możliwość zadecydować czy agencja ma całkowicie zajmować się
rekrutowanym pracownikiem czy może pracodawca sam będzie dopełniał formalności
związane z wypłatą oraz podpisywaniem umów. Wybór należy do niego.
Outsourcing: agencja pełni obsługę kadrową, zajmuje się wypłatą wynagrodzenia oraz
sprawuje nadzór nad pracownikiem. Pracodawca jedynie określa czas i zakres
obowiązków pracownika. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące pracowników muszą być
zgłaszane agencji.

Leasing: polega on na tymczasowym wypożyczeniu pracownika innemu pracodawcy. W
tym przypadku „wypożyczającym” jest agencja. Zawierana umowa ma charakter
trójstronny pomiędzy pracodawcą, agencją pracy oraz pracownikiem.
Rekrutacja stała: po zaakceptowaniu pracownika, agencja przekazuje mu wszelkie
niezbędne dokumenty, a pracodawca w dalszym etapie zatrudnienia zajmuje się
pracownikiem sam.

Aktualna prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców

Ze względu na znaczny napływ pracowników ze Wschodu https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy_azja/, z państw trzecich,
Parlament Europejski wprowadził nowe dyrektywy, które regulują możliwości zatrudnienia
obcokrajowców w krajach członkowskich. W ustawie zalazły się wytyczne dotyczące
zezwoleń na pracę, w tym nowego typu zezwolenia na pracę sezonową. Tego typu
zezwolenie będzie wydawane przez starostę urzędującego na danym terenie, gdzie
znajduje się dana firma (okres zatrudnienia nie może przekraczać dziewięciu miesięcy w
roku kalendarzowym).
Ważną zmianą dotyczącą tymczasowej pracy sezonowej jest to, że wynagrodzenie
za pracę dla cudzoziemca nie może być niższe niż wynagrodzenie pracownika
wykonującego taką samą pracę na tym samym stanowisku. Wniosek może zostać
odrzucony jeżeli w ewidencji bezrobotnych znajdują się osoby mogące wykonywać daną
pracę.
W dokumencie zezwalającym na pracę muszą znaleźć się dane pracownika oraz
pracodawcy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy (ilość godzin w tygodniu),
rodzaj podpisanej umowy i dokładna data wygaśnięcia ważności zezwolenia na pracę.

Related Post

Glovo praca

Glovo pracaGlovo praca

Ostania aktualizacja postu : 29 lutego 2024 W dzisiejszych czasach wiele osób poszukuje elastycznych i mobilnych form zarabiania. Praca na etacie nie zawsze jest odpowiednim rozwiązaniem dla tych, którzy chcą